หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์พระราชปนัดดา ในรัชกาลที่ 4 เสด็จมอบรางวัล”เทพมเหศักดิ์” ประจำปี 2566 มี “ผอ.ฟ้า” ร่วมงานและรับรางวัลอันทรงเกียรติ

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์พระราชปนัดดา ในรัชกาลที่ 4 เสด็จมอบรางวัล”เทพมเหศักดิ์” ประจำปี 2566 มี “ผอ.ฟ้า” ร่วมงานและรับรางวัลอันทรงเกียรติ

ที่ศูนย์ประชุมและอบรมสัมนา นครริมขอบฟ้า (เมืองโบราณ) ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ุพระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) เสด็จเป็นประธานพิธีแจกรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ รักษาการแทนสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการจัดงานในครั้งนี้


โดยการประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ครั้งนี้เพื่อมอบให้เป็นเกียรติคุณ แด่ผู้สนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นขวัญกำลังไจ และเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรร ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ รวมถึงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต เพื่อคนพิการไทย” ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัว-ชุมขน- สังคม และสร้างคุณค่า คุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ


ในการนี้ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาประทานโล่รางวัล “เทพมเหศักดิ์” เพื่อ ประกาศเกียรติคุณถึงคุณงามความดีที่มีประชาชน บุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดตามหลักเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการจัดโครงการอบรม ให้ความรู้ การจ้างงานคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และสถานประกอบการ ทางคณะกรรมการ สมาคม ฯเล็งเห็นศักยภาพ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเข้ารับรางวัล และ ในปีนี้จำนวน 120 ท่าน โดย มี “ผอ.ฟ้า “ นางสาวพรทิพา สุพัฒนุกูล เจ้าของสถานีทีวีดาวเทียมจานดำ ช่อง 160 เข้ารับรางวัล ในครั้งด้วย


ผอ.ฟ้า ” นางสาวพรทิพา กล่าวว่า ภูมิใจเพราะสมาคมนี้พอได้เข้ามาสัมผัสและรู้จัก ไม่มีการซื้อขายรางวัลเพราะว่ารางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่คัดเลือกคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมจริงๆโดยเฉพาะหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ท่านเป็นประธานในการที่ประทานรางวัล เพราะฉะนั้นรางวัลนี้เป็นรางวัลที่น่าภูมิใจมากๆ ทั้งๆที่ตนก็ได้รับรางวัลจากท่านไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้ง ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ประทับใจที่สุดตรงที่ว่าถ้าจะรับรางวัลนี้จริงๆคือคนที่ถูกคัดเลือกเท่านั้น เพราะโดยปกติแล้วเราจะคิดว่ารางวัลส่วนมากจะมีการช่วยเหลือกัน แต่ว่ารางวัลที่ได้มาครั้งนี้ เราน่าภาคภูมิใจที่ได้จากท่าน


อันนี้ต้องชื่นชมเพราะในวงการของรางวัล ในการที่เราได้รับมันก็จะมีความแตกต่างขององค์กรหลายที่ นั้นๆ ก็มีการคัดเลือกคนทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติ แต่รางวัลนี้เป็นรางวัลของสมาคมคนพิการถือว่าน่าสนับสนุนโดยตรง ก็คิดว่าเมื่อได้รู้จักกับนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและเพื่อนที่เป็นเลขาของหม่อมเจ้า อุทัยกัญญา ฯ คิดว่าตนเองควรที่สนับสนุนสมาคมนี้ เพราะว่าตนเป็นผู้ที่ชอบทำบุญ อยู่แล้ว
อย่างน้อยก็จะเดินเข้ามาช่วยเป็นหลักที่จะช่วยเหลือเรื่องงานเพราะว่าคนพิการจะมีหลากหลาย บางคนก็ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติเลย บางคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปในการหารายได้เข้ามาสู่องค์กรของเขา แต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยก็จะช่วยเหลือไม่ได้มาก เราจึงควรสนับสนุน และตนก็รู้สึกภูมิใจในครั้งนี้ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ผอ.ฟ้า กล่าว

Related posts