บลูเทคซิตี้ ร่วมกับ EAบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตและนักศึกษา ภายใต้โครงการ EEC HDC และ Star of The Future ประจําปี 2565

บลูเทคซิตี้ ร่วมกับ EAบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตและนักศึก…

Read More

เปิดตัวโรงเรียนแนวใหม่แห่งแรกในเอเชีย Carroll Preparatory Primary & Preschool มาพร้อมกับดีไซน์สะดุดตา เต็มไปด้วยสีสัน เป็นโรงเรียนที่จะเปลี่ยนทัศนคติทางการศึกษาให้กับเด็กไทยรุ่นใหม่

เปิดตัวโรงเรียนแนวใหม่แห่งแรกในเอเชีย Carroll Preparatory Primary & Preschool มาพร้อมก…

Read More

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเทคโนโลยี VR มาใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นคณะแรกของประเทศไทย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเทคโนโลยี VR มาใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาต…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ต่อต้านการทุจริต

นายเดช  ศิรินาม  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินโค…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในเชิงสร้างสรรค์

“นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับจังหวัดหนองบัวลำภู”

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับจังหวั…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ นาย อัณณม อารีย์วงศ์สกุล จัดกิจกรรมมหากุศล”ปั่นนี้เพื่อแผ่นดิน”ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เป็นทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีของจังหวัด

กิจกรรมมหากุศล”ปั่นนี้เพื่อแผ่นดิน”ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เป็นทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีของ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี นำคณะผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล) นำคณะผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระ…

Read More