หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ศธจ.ลำพูน 5 ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน

ศธจ.ลำพูน 5 ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน  วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 นายเดช  ศิรินาม ศึกษ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ต่อต้านการทุจริต

นายเดช  ศิรินาม  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินโค…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในเชิงสร้างสรรค์

“นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับจังหวัดหนองบัวลำภู”

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับจังหวั…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ นาย อัณณม อารีย์วงศ์สกุล จัดกิจกรรมมหากุศล”ปั่นนี้เพื่อแผ่นดิน”ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เป็นทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีของจังหวัด

กิจกรรมมหากุศล”ปั่นนี้เพื่อแผ่นดิน”ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เป็นทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีของ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี นำคณะผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล) นำคณะผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ สอบผอ.สถานศึกษา จังหวัดลำพูน เรียบร้อย ราบรื่น ไร้ทุจริต

สอบผอ.สถานศึกษา จังหวัดลำพูน เรียบร้อย ราบรื่น ไร้ทุจริต สนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวั…

Read More

ครูยุค 4.0 ใช้ระบบสารสนเทศ ยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เน้นความทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ครูยุค 4.0 ใช้ระบบสารสนเทศ ยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เน้นความทันสมัยและเป็นมาตรฐานเ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือ ธ.ไทยพาณิชย์ สนองนโยบายรัฐ DIGITAL THAILAND สู่โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University

ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือ ธ.ไทยพาณิชย์ สนองนโยบายรัฐ DIGITAL THAILAND สู่โครงการพัฒนามหาวิท…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ คณะส่วนล่วงหน้า กรมราชองครักษ์ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะส่วนล่วงหน้า กรมราชองครักษ์ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพพระรัตนร…

Read More