“อลงกรณ์”ลุยตรวจตลาดจีน ติดตามปัญหาหนอนเจาะทุเรียน พอใจยอดส่งผลไม้ครึ่งปีเพิ่มขึ้น ทะลุแสนล้านครองแชมป์ตลาดจีนต่อเนื่อง

“อลงกรณ์”ลุยตรวจตลาดจีน ติดตามปัญหาหนอนเจาะทุเรียน พอใจยอดส่งผลไม้ครึ่งปีเพิ่มขึ้น ทะลุแสน…

Read More

เที่ยวงาน “เพาะป่า เพาะชีวิต” 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

เที่ยวงาน “เพาะป่า เพาะชีวิต” 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ   พิพิธภัณฑ์การ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ มารู้จักท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 1 ตุลาคม 2562 ท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านเติบโตในกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2551 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 ปี 2557 ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

มารู้จักท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 1 ตุลาคม 2562 ท่านเข้มแข็ง  ยุ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ธ.ก.ส.สาขาหนองพอกร้อยเอ็ดจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา 6,600 รายจาก 9,000 ราย เงินทยอยเข้าบัญชี เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ธ.ก.ส.สาขาหนองพอกร้อยเอ็ดจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา 6,600 รายจาก 9,000 ราย เงินทยอยเข้าบัญชี เ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ อำเภอหนองพอกจัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

วันนี้(20 กันยายน 2562) นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ได้รับมอบหมายจาก นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ร้อยเอ็ดจัดการอบรมเกษตรกร เรื่องการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร

ร้อยเอ็ดจัดการอบรมเกษตรกร เรื่องการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร โครงก…

Read More

ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม 3 – 5 พฤษภาคม นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม 3 – 5 พฤษภาคม นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ   พิพิธภัณ…

Read More

ชาวไร่มันกาฬสินธุ์..เฮ.!!ราคาสูง เล็งขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม (ชมคลิป)

ชาวไร่มันสำปะหลังที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พอใจราคามันสำปะหลังยุค “ลุงตู่” พุ่ง กิโลกรัมละ 3 บาท…

Read More