ชาวไร่มันกาฬสินธุ์..เฮ.!!ราคาสูง เล็งขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม (ชมคลิป)

ชาวไร่มันสำปะหลังที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พอใจราคามันสำปะหลังยุค “ลุงตู่” พุ่ง กิโลกรัมละ 3 บาท…

Read More