ไทย สมายล์ บัส และ อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต นำรถและเรือพลังงานไฟฟ้า โชว์ นายกรัฐมนตรี พิธีเปิดท่าสาทรและท่าช้าง พร้อมขานรับนโยบายการเดินทางไร้มลพิษ

ไทย สมายล์ บัส และ อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต นำรถและเรือพลังงานไฟฟ้า โชว์ นายกรัฐมนตรี พิธีเปิด…

Read More