บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ ร่วมมือสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตน้ำ (IWRM)เพื่ออุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงด้านน้ำ รองรับนักลงทุน ในพื้นที่EEC

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีพิธีลงนามสนับสนุนทางการเงิน แก่ บริษัท อินดัสเต…

Read More