เปิดใจ ผอ.ฟ้า ” พรทิพา สุพัฒนุกูล ” ปีใหม่ อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น หวังคนไม่ลำบาก-ปัญหาสังคมลดลง

เปิดใจ ผอ.ฟ้า ” พรทิพา สุพัฒนุกูล ” ปีใหม่ อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น หวังคนไม่ลำบา…

Read More